COACHING

Nie musisz być wielki na starcie, ale musisz wystartować, żeby być wielki

Business Coaching odpowiada na wymagania korporacyjne i wspiera osobiste potrzeby menedżera. Podstawą naszej pracy stają się wspólnie uzgodnione cele, związane z realizacją zadań organizacyjnych oraz własnych dążeń. Celem jest wzrost poziomu samoświadomości co do swojej roli, stylu zarządzania, wpływu na zespół i organizację. To również czas przeznaczony dla siebie i swój własny rozwój osobisty.