SZKOLENIA

Don’t work hard, work smart

Jako certyfikowany trener oraz doświadczony manager i właściciel firmy proponuję szkolenia związane z motywacją, budowaniem zespołów, zarządzaniem sytuacjami konfliktowymi, komunikacją oraz zarządzaniem przez cele (MBO).

Szkolenie w formie wykładu, z wyłożonym przed nosem zeszytem lub zgodnie z biegiem czasu laptopem i ze smartfonem na kolanach, to już… passé…

Nasze szkolenia są aktywne, bo aktywność wymaga zaangażowania wszystkich, nie tylko prowadzącego. Trudno przeprowadzić szkolenia z motywacji, nie motywując grupy szkoleniowej, nie można uczyć budowania zespołów bez zbudowania zespołu na sali treningowej. Jak się komunikować bez komunikacji  – to niemożliwe! 

Będziemy ćwiczyć, dyskutować, robić błędy, odnosić sukcesy, bawić i być może niekiedy denerwować – słowem wydarzy się sporo rzeczy, które z nami zostaną, mamy nadzieję, na dłużej. Zaangażujemy czynnie całą głowę (nie tylko poszczególne półkule) oraz ciało. Dodamy humor, elokwencję, poczucie humoru i oczywiście wiedzę.

Szkolenia odbywają się zgodnie z cyklem uczenia się Kolba

Przykładowa tematyka szkoleń

Zarządzanie czasem

Zakres tematyczny :

 • Problemy z uciekającym czasem
 • Wielozadaniowość w czasie
 • Kontakty i komunikacja
 • Pożeracze czasu
 • Zasada pareto
 • Kiedy chaos pomaga, a kiedy przeszkadza
 • Higiena osobista
 • Przestrzeń
 • Stałe wpadki
 • Nowa kultura czasu
 • Dieta i aktywność fizyczna
 • Tajemnica sukcesu : flow
 • na skróty : użyteczne narzędzia

„W firmie wszystko odbywa się jednocześnie : sprzedaż, marketing, finanse, zasoby ludzkie, sprawy administracyjne”

Komunikacja:

skąd ta trudność? Szkolenie z komunikacji interpersonalnej

Obecnie gdzie się nie pojawiasz wszyscy dookoła mówią o komunikacji. Komunikacja, przez wiele lat zepchnięta do kąta, dzisiaj święci triumfy i pozostaje w centrum zainteresowania. Okazuje się, ze sztuka porozumiewania się  ma więcej aspektów niż może to wyglądać na pierwszy rzut oka.

Zakres tematyczny:

 • kompetencje komunikacyjne na podstawie matrycy McClellanda
 • ramy komunikacji i schematy komunikacyjne
 • podstawowe zasady dobrej komunikacji, poziom relacji, 4 płaszczyzny komunikacji według von Thun
 • skuteczna komunikacja : otwieranie się, wyrażanie siebie – „Okno Johariego”
 • planowanie i strukturyzacja, szukanie rozwiązań
 • poziom relacji
 • co z tym feedbackiem?
 • struktury czasowe komunikacji
 • gry i manewry  (trójkąt Karpmana)
 • rozpoznanie emocji podstawowych (strach, smutek, złość, radość) i emocji mieszanych (upokorzenie, gorycz, wstyd, zazdrość, nienawiść, poczucie winy), opposite action i empatia
 • asertywność czym jest i czym nie jest, asertywność w komunikacji
 • uwaga! Perswazja czyli wywieranie wpływu
 • na skróty: użyteczne narzędzia

Zarządzanie zespołem – dla kogo?

 • Większość z nas dąży w swojej karierze do zarządzania ludźmi. Jest to z całą pewnością inspirujące zadanie i … niezwykle trudne.

      Zakres tematyczny warsztatu:

  • Jaki manager, jaki  leader – o co chodzi?
  • DNA firmy i managera
  • budowanie zespołu
  • typy osobowości : typologia Junga, Wielka Piątka (badania różnic : Extended DISC, FACET5 Kwestionariusz Osobowości Hogana, MBTI, First, talenty Gallup, MindSona)
  • rekrutacje – dla kogo?
  • emocje i przekonania w pracy
  • wyuczona bezradność
  • style wyjaśniania
  • podstawy komunikacji (trójkąt Karpamnaa, komunikacja według von Thune’a)
  • wywieranie wpływu
  • zarządzanie przez cele (MBO)
  • na skróty : użyteczne narzędzia